Plan de entrenamient i salut general per la Montsec-Montsec 2019
Pla d’entrenament i de salut general per afrontar amb garanties la marxa cicloturista Montsec – Montsec

És un pla que es recomana previament haver realitzat una prova d’esforç per comprovar l’estat de salut de l’atleta així com altres problemes mèdics.
Es seguirà la rigurositat científica com en tot procés d’entrenament i que des de C2 intentem implantar en cada esportista.
El pla es presenta en format de 8 microcicles agrupats en dos mesocicles de 4 setmanes, amb lo qual hi ha una progressió del volum i l’intensitat a mesura que s’acosta el dia de la marxa.
L’entrenament no s’ajusta a la realitat de cada usuari però si que dona unes pautes bàsiques en quan a estructura de l’entrenament per tal d’arribar bé de forma a la prova del calendari.
Les zones d’intensitat venen determinades de forma genèrica en funció de la FC max.
Per poder individualitzar és necessari una entrevista prèvia i concretar millor les necessitats de cada esportista, tot ell a: www.codinachcoach.com o cycling@codinachcoach.com
Logo-JosepCodinach

Leave a reply