Nova denominació dels recorreguts
Els recorreguts de la Montsec-Montsec tenen nova denominació:

Ruta Llarga MM190 –> GRAN FONDO MM190   (GF MM190)
Ruta Mitja MM140–> MEDIO FONDO MM140    (MF MM140)
Ruta Curta MM80 –> CHALLENGE MM80         (CH MM80)
Així doncs, la Ruta Llarga MM190, passa a denominar-se GRAN FONDO MM190 (GF MM190), la Ruta Mitja MM140 es denominarà MEDIO FONDO MM140 (MF MM140), i la Ruta Curta es denominarà CHALLENGE MM80 (CH MM80)
Una nova denominació, que ja veureu trasladada als mapes, perfils, rutòmetres, etc… i a les xarxes socials, però que NO implica cap canvi més associat més enllà del nom, és a dir, els recorreguts seran els mateixos que en les dues anteriors edicions.

Leave a reply